Світлана Лобова, адвокат з сімейного та спадкового права

Розлучення, а мовою закону розірвання шлюбу — це припинення шлюбу, ініційоване подружжям чи одним із подружжя.

Шлюб ґрунтується на вільній волі жінки та чоловіка, відповідно, й розірвання шлюбу може відбутися за їх спільною згодою або за волею одного із подружжя.

Розірвати шлюб в Україні можна в адміністративному або судовому порядку.

Зараз піде мова про деталі розірвання шлюбу в органах державної реєстрації актів цивільного стану (скорочено ДРАЦС).

Розірвання шлюбу в органах ДРАЦС за своєю суттю є спрощеною процедурою порівняно із розірванням шлюбу в судовому порядку.

Розірвати шлюб в органах ДРАЦС можна за наявності таких підстав:

▲у подружжя немає дітей та рішення розлучитися є спільним

▲один із подружжя визнаний безвісно відсутнім чи недієздатним.

У решті випадків для розірвання шлюбу треба буде звернутися до суду.

Подружжя не має дітей та рішення розлучитися є спільним

У випадку,  коли в подружжя не має дітей і розлучення відбувається за їх згодою, подружжю потрібно:

  • звернутися до органу ДРАЦС за спільним місцем проживання подружжя або за місцем проживання одного з них
  • подати спільну заяву про розірвання шлюбу (зразок заяви за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719–00#n593)
  • разом із заявою подати свідоцтво про шлюб.

За державну реєстрацію розірвання шлюбу сплачується державне мито в розмірі 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8 гривень 50 копійок.

Якщо один із подружжя через поважну причину (тяжка хвороба, тривале відрядження, проживанням у віддаленій місцевості) не має можливості особисто подати заяву про розірвання шлюбу до відділу ДРАЦС, таку заяву, якщо справжність підпису на ній засвідчено нотаріально, від його імені може подати другий із подружжя.

Після подання заяви про розірвання шлюбу призначається дата, коли подружжя має прибути в орган ДРАЦС для державної реєстрації розірвання шлюбу.

Реєстрація розірвання шлюбу може бути відкладена на інший день, якщо подружжя не має можливості з’явитися в призначений день із поважних причин. Однак строк, на який відкладається реєстрація розірвання шлюбу, не має перевищувати одного року з дня подання заяви.

Державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена й за відсутності одного із подружжя, якщо ним у заяві про розірвання шлюбу надано згоду на реєстрацію розірвання шлюбу без нього чи таку згоду надано протягом місяця після подання заяви.

Заява про розірвання шлюбу втрачає свою чинність, якщо протягом трьох місяців із дня подання заяви подружжя не з’явилося в установлений день для проведення державної реєстрації розірвання шлюбу й не повідомило про причину неявки.

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться після закінчення одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не була відкликана.

Шлюб в органі ДРАЦС розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Майновий спір подружжя, наприклад, про поділ майна, може бути вирішений за допомогою укладення між подружжям договору про поділ спільного майна або, якщо домовленостей між подружжям не досягнуто,— в судовому порядку, після пред’явлення відповідного позову. Вимоги про поділ майна після розірвання шлюбу можуть бути заявлені протягом трьох років від дня, коли один зі співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності.

Один із подружжя визнаний безвісно відсутнім чи недієздатним

Якщо один із подружжя визнаний безвісно відсутнім чи недієздатним, другому з подружжя потрібно:

  • звернутися до органу ДРАЦС за місцем проживання
  • подати заяву про розірвання шлюбу (зразок заяви за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719–00#n606)
  • разом із заявою подати свідоцтво про шлюб та рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім чи недієздатним, що набрало законної сили

Визнання особи безвісно відсутньою чи недієздатною відбувається в судовому порядку за відповідно заявою.

Особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

Недієздатною може бути визнана судом особа, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

За державну реєстрацію розірвання шлюбу треба сплатити державне мито в розмірі 0,03 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 копійку.

Під час державної реєстрації розірвання шлюбу особа може заявити про бажання відновити своє дошлюбне прізвище. У такому випадку на першій сторінці паспорта громадянина України (якщо він у формі книжечки) буде зроблена відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв’язку зі зміною прізвища при державній реєстрації розірвання шлюбу.

Шлюб вважається розірваним у день реєстрації розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу засвідчується свідоцтвом про розірвання шлюбу.

Якщо оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, можна отримати свідоцтво повторно, звернувшись із заявою до відділу ДРАЦС незалежно від місця державної реєстрації розірвання шлюбу та місця проживання заявника. За повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу сплачується державне мито — 0,03 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 копійка.